Contact

Dr Ángel Rodés

‘María Zambrano’ Research Fellow


Universidade de Santiago de Compostela
Facultade de Xeografía e Historia
Praza da Universidade, nº 1
15782 Santiago de Compostela
SPAIN


Email: angel.rodes at usc.es

Contact me:

Advertisement
%d bloggers like this: